paging - aplikace

Popis nejčastějších pagingových aplikací

Pagingové systémy se některé svoje výhodné vlastnosti požívají v řadě odvětví, přičemž v některých případech k nim neexistuje žádná jiná funkčně srovnatelně účinná alternativa.

1. Svolávání členů záchranných složek
Všude ve světě, především v USA a Západní Evropě, je primárním komunikačním prostředkem pro svolání záchranných složek (hasičů, záchranné lékařské služby, pracovníků civilní obrany a dalších) paging. Pagingová síť dokáže během několika sekund uvědomit všechny svolávané členy, bez rizika jakéhokoli zdržení předání zprávy. To žádný jiný komunikační prostředek neumožňuje.

2. Svolávání lékařských týmů v nemocnicích
Podobně jako svolávání záchranářů v regionálním měřítku se využívá svolávání lékařů v rámci nemocnice. Přivezou-li sanitky několik vážně raněných například z větší autohavárie, je zapotřebí okamžitě sehnat řadu odborných lékařů, kteří v té době vykonávají v nemocnici nějakou jinou činnost. Stisknutím tlačítka na urgentním příjmu lze svolat kompletní lékařský tým během 2 sekund. Pager navíc neobsahuje vysílač, lze ho proto bez obav používat i na operačních sálech a v blízkosti citlivých lékařských přístrojů. Vedle lékařů pagery často používají v nemocnicích i technici a sanitáři.

3. Předávání zpráv v rámci podniku
Pagingové systémy se často používají k předávání zpráv a vzkazů v rámci podniku. Je to jednoduché, spolehlivé a zadarmo. Šnižují se tak náklady na zbytečné telefonní hovory přes mobilní telefony v rámci podniku a díky snadné “sehnatelnosti” pracovníků se zlepšuje efektivita práce, servis zákazníkům a celkově vnitřní chod firmy. Pagery lze často vidět například v průmyslových podnicích a hotelech.

4. Signalizace poruch výrobních zařízení
Dnešní doba si žádá maximální snižení nákladů na výrobu. Toho se dosahuje mimo jiné dalším a dalším snižováním počtu zaměstnanců ve výrobě a minimalizací výrobních prostojů. To klade velké nároky na pracovníky, kteří udržují výrobní zařízení v provozuschopném stavu. Díky možnosti automaticky signalizovat a na displeji zobrazit problémy, které při výrobě nastávají (poruchy strojů, nedostatek výrobního materiálu apod.) jsou pagery neocenitelnými pomocníky výrobních ředitelů, mistrů údržby a techniků.

5. Komunikace s řidiči kamionů v logistických centrech
Ve velkoskladech a logistických centrech odbavují mnoho desítek, někdy i stovek kamionů denně. Zvládnout organizačně takovou zátěž není vůbec snadné. Běžnou praxí je vytváření časových oken, do kterých se musí řidiči “strefit”, to je ovšem pro dodavatele a jejich řidiče značná komplikace a z různých důvodů se to nedaří a nastávají zmatky. Obvykle se proto využívá parkoviště, kde kamiony čekají, až na ně dojde řada s nakládkou a vykládkou zboží. Řidiče čekající na parkovišti je potřeba ve správnou chvíli vyzvat, aby kamion přistavili k určité rampě. Použití např. světelných tabulí není vhodné, jelikož řidiči často spí nebo nedávají pozor a výzvu nepostřehnou. Ideálním řešením jsou pagery, které řidiči obdrží při příjezdu a při odjezdu vrátí na vrátnici.

6. Komunikace s pokojskými v hotelech
Velmi často se pagery používají v hotelech pro zaslání zprávy pokojské, že host právě opustil určitý pokoj a je možné ho uklidit. V některých případech jsou pagingové ústředny napojeny přímo na hotelový IT systém a odeslání zprávy proběhne automaticky po odhlášení hosta.

7. Přivolání číšníků do kuchyně v restauraci
Ve světě jsou v dobrých restauracích pagery absolutním pravidlem a často se dnes používají i u nás. Kvalitní restaurace musí fungovat jako dobře namazaný stroj a zorganizovat její chod není vůbec jednoduché. Díky pagerům má kuchař možnost přivolat do kuchyně toho správného číšníka ihned poté, co dokončí jídlo. To se díky tomu servíruje absolutně čerstvé, nedochází k prostojům a obsluhující personál se méně naběhá.

Spřátelené weby: www.pager.cz, www.multitone.cz