paging - členění

Rozdělení pagingu dle způsobu použití:

Pagingové systémy se dělí dle různých kritérií.

1. Oblast působnosti

- lokální (podnikové)

- regionální

- celostátní

 

2. Druh uživatelů

- veřejné

- soukromé

 

3. Použitá technologie

- POCSAG

- ERMES

- FLEX/RE-FLEX

- 5-Tónová signalizace

- 2-Tónová signalizace

 

4. Možnost odpovědi

- jednosměrné pagingové systémy (těch je valná vatšina)

- obousměrné lokální pagingové systémy s možností hlasové odpovědi

- obousměrné regionální a celostátní pagingové systémy (rozšířené především v USA)

 

5. Architektura sítě vysílačů

- S jedním vysílačem

- Sekvenční

- Synchronní (simulcast)

Spřátelené weby: www.pager.cz, www.multitone.cz